Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Usnesení zastupitelstva obce

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost 
Datum zrušení
OZV č.3-2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf 1.1.2022  
OZV č.1-2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf 19.11.2021  
OZV č.1-2020 o místním poplatku ze vstupného.pdf 15.7.2020  

OZV č.3-2019 o odstraňování, sběru, přepravy komunálních odpadů.pdf

2.1.2020

 
OZV č.1-2019 o místním poplatků ze psů.pdf 2.1.2020  

OZV č.5-2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů v obci Albrechtičky

10.1.2012  

OOP č.1-2010, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu obce Albrechtičky

17.3.2010  

OZV č.1-2007 - Požární řád obce.pdf

13.6.2007  
     

Řády

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech