Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Usnesení zastupitelstva obce

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost 
Datum zrušení

Obecně závazná vyhláška obce Albrechtičky č.1-2007 - Požární řád obce.pdf

13.6.2007

 
Vyhláška č.1/2005 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1993  22.3.2005  
 11.3.2005  
OOP č. 1/2010, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu obce Albrechtičky  17.3.2010  
OZV č.5/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů v obci Albrechtičky  10.1.2012  
OZV č.1/2012, o zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj  3.4.2013  
 OZV obce Albrechtičky č. 1-2019 o místním poplatků ze psů.pdf  2.1.2020  
OZV obce Albrechtičky č. 2-2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf  2.1.2020  2.11.2021
OZV obce Albrechtičky č. 3-2019 o odstraňování, sběru, přepravy komunálních odpadů.pdf  2.1.2020   
OZV obce Albrechtičky č. 1-2020 o místním poplatku ze vstupného.pdf 15.7.2020  
OZV obce Albrechtičky č. 2-2020, kterou se zrušuje OZV č. 1-1992[1].pdf 15.7.2020  

OZV obce Albrechtičky č. 3-2020, kterou se zrušuje OZV č. 2-2004[1].pdf

OZV č.1-2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

OZV č. 2-2021 - zrušení OZV č.2-2019.pdf

OZV č. 3-2021 - o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf

 

 

15.7.2020

19.11.2021

19.11.2021

1.1.2022

 

Řády

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech