Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Svoz komunálních a bio odpadů

Svoz a likvidace komunálních odpadů občanům je zajišťován prostřednictvím společností OZO Ostrava s.r.o.

Kalendář svozu Albrechtičky 2023.pdf

Poplatek za odkládání  komunálního odpadu z nemovité věci je pro rok 2022 stanoven na 0,70 Kč za litr sjednané kapacity sběrné nádoby.

Majitel nemovitosti si může objednat libovolný počet nádob o kapacitě 80 l nebo 120 l a sjednat čtrnáctidenní nebo měsíční svoz.

 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu je splatný 2x ročně (od 1.7. do 15.7. 2022 a od 1.1 do 15.1. 2023)

Obsah sběrné nádoby (l) Poplatek na litr (Kč) Typ svozu Počet svozů/rok cena za svoz/rok (Kč)
80 0,7 1x měsíčně 13 728,-
80 0,7 1x za 14 dnů 26 1456,-
120 0,7 1x měsíčně 13 1092,-
120 0,7 1x za 14 dnů 26 2184,- 

 

K dispozici jsou v kanceláři obecního úřadu ke koupi pytle na komunální odpad pro mimořádný svoz. Cena 1 pytle je 50,- Kč. 

Formulář - Ohlášení poplatku

  • Bioodpad - obecní kontejnery

Bioodpad je možné v obci uložit do hnědých kontejnerů 1100l, které jsou umístěny ve sběrném dvoře. 

Nádoby na bioodpad OZO Ostrava

Občané, kteří mají zájem mít vlastní nádobu na bioodpad si mohou tuto nádobu objednat u společnosti OZO Ostrava s.r.o. Objednávku je nutné zaslat e-mailem s uvedením kontaktních údajů, bydliště a data narození objednatele na adresu: martanova@ozoostrava.cz

Objem nádoby (l) Tarif Počet obsluh Jednotková cena/měsíc (Kč)
120 G201 1 x za 14 dní v létě 110,00
240 G301 1 x za 14 dní v létě 132,00
770 G401 1 x za 14 dní v létě 303,00
120 G281 1 x za 14 dní v létě, 1 x za 4 týdny v zimě 110,00/60,00
240 G381 1 x za 14 dní v létě, 1 x za 4 týdny v zimě 132,00/71,00
770 G481 1 x za 14 dní v létě, 1 x za 4 týdny v zimě 303,00/187,00

V cenách je zahrnuto propůjčení nádob na odpady, jejich výměna a rozmisťování, sběr, svoz a odstraňování odpadu spočívající v jeho využívání.

Pro stanovení ceny není rozhodující způsob, místo nakládání s odpady, počet ujetých km sběrnými vozidly ani hmotnost odpadu v nádobě. Tyto údaje jsou zahrnuty v ceně průměrnými hodnotami.

Sběrný dvůr

Od 1. 2. 2022 je opět umožněné zdarma odkládat ve sběrném dvoře použité pneumatiky. Jejich odvoz a likvidaci zajišťuje firma GREEN Logistics CZ s.r.o. Použité pneumatiky odkládejte na místo určené obsluhou sběrného dvora.

 

Od 1. 2. 2021 je v provozu nový sběrný dvůr v areálu střediska údržby čp. 286. Žádáme občany, aby již nepoužívali k odkládání kovových odpadů a vyřazených elektrospotřebičů sběrný dvorek "u garáží" naproti MŠ. Kontejner na drobné elektro zůstává na původním místě "u garáží".  

Provozní doba

středa:
13:00 – 18:00 (duben – říjen)

sobota: 08:00 – 12:00

Pokud budou uvedené dny v provozní době státem uznané jako svátek, bude zařízení
zavřeno. Uvedená provozní doba může být dle potřeby upravena.