Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace/Partneři projektů

Dotace/Partneři projektů

 

Obci Albrechtičky byla v roce 2020 poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj dotace:

  • na akci "Chodníková tělesa kolem silnice III/46431, Albrechtičky" ve výši max.  3 495 326,45 Kč z dotačního programu 11703 - IROP 
  • na akci "Stavební úpravy 2. NP střediska údržby pro činnost spolků Albrechtičky ve výši max. 1 903 198,- Kč z dotačního programu Podpora rozvoje regionů 2019+ 

Obci Albrechtičky byla v roce 2020 poskytnuta Ministerstvem životního prostředí dotace:

  • na akci "Zřízení sběrného dvora v obci Albrechtičky" ve výši max. 2 707 656,21 Kč z dotačního programu OPŽP 2010 - 2014

Obci Albrechtičky byla v roce 2020 poskytnuta Ministerstvem zemědělství dotace:

  • na akci "Obnova kaple Albrechtičky na parc. č. 97/3" ve výši 135 848,- Kč z dotačního programu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

 

Obci Albrechtičky byla v roce 2019 poskytnuta Moravskoslezským krajem dotace:

  • na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ Albrechtičky" ve vlogoýši maximálně 196.800,- Kč z dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019"

Na konci srpna 2019 byla dokončena "Úprava části základní školy pro odloučené pracoviště mateřské školy čp.71, Albrechtičky" v jejíž rámci proběhla rekonstrukce sociálního zařízení. Stavební práce prováděla firma SPO spol. s r.o., Studénka.

Původní stav  IMG_1623.JPG IMG_1625.JPG

Náklady činily na rekonstrukci sociálního zařízení 450 949,- Kč včetně DPH. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje bylo financováno 196 800,- Kč a z rozpočtu obce 254 149,- Kč. Další náklady na úpravy ZŠ pro umístění třídy MŠ činily 64 712,- Kč, tyto byly financovány z rozpočtu obce. 

  • na akci "Přestavba a modernizace kulturního domu v Albrechtičkách - projektová dokumentace" ve výši maximálně 315.000 Kč z dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019"

Obci Albrechtičky byla v roce 2018 poskytnuta Moravskoslezským krajem dotace:

  • na akci "Oprava pěší lávky přes řeku Odru" ve výši maximálně 250.000,- Kč z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018

 DSC00865KOM.jpgDSC01270.JPG

Na konci července byla dokončena oprava oderské lávky prováděná firmou PONVIA CONSTRUCT s.r.o. z Olomouce.
Celkové náklady opravy včetně DPH:                                         631.775,42 Kč 
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje:                 250.000,- Kč
Financováno z rozpočtu obce:                                                     381.775,42 Kč