Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace/Partneři projektů

Dotace/Partneři projektů

Obec Albrechtičky ukončila rekonstrukci kluboven v objektu čp. 286

V návaznosti na platný Program rozvoj obce Albrechtičky na období 2018-2023 a potřeby obyvatel a spolků obce se obec rozhodla v roce 2019 požádat o dotaci na stavební úpravy objektu čp. 286 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Obec Albrechtičky získala v únoru 2020 dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 1 903 098,- Kč na projekt „Stavební úpravy 2. NP čp. 286 v obci Albrechtičky“.

Zhotovitelem stavby byla společnost SPO spol. s r.o. Stavební práce probíhaly od června do prosince 2020. Kolaudační souhlas byl stavebním úřadem vydán dne 22. ledna 2021. Podstatou projektu byly stavební úpravy nevyužitého 2. NP objektu pro potřeby spolků např. SDH Albrechtičky, Junáku - Českého skauta, ad. V rámci projektu byly zřízeny 4 samostatné klubovny se samostatnými wc pro muže a ženy. Užitná plocha vestavby činí 174,48 m2.

Financování projektu:

Celkové náklady díla činily: 2 609 106,88 Kč bez DPH a 3 157 019,32 Kč vč. DPH.

Dotace činila: 1 903 098 Kč

Vlastní podíl obce: 1 253 921,32 Kč.