logo
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Základní škola > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Albrechtičky, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Albrechtičky
Albrechtičky 131
742 55 Albrechtičky

Základní účel zřízení - školní (předškolní) vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura 

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Albrechtičky, příspěvková organizace
  Albrechtičky 71
  742 55 Albrechtičky

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Albrechtičky, příspěvková organizace
  Albrechtičky 71
  742 55 Albrechtičky

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí  13.00 - 14:30
  v jiné dny - na základě domluvy

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka:
  +420 556 428 018 (ZŠ a ŠD),
  +420 558 272 431 (MŠ),
  +420 558 272 432 (MŠ - budova ZŠ - předškoláci),
   +420 556 428 031 (ŠJ),
  mobilní telefon:
   +420 739 024 114 (ZŠ)
  , +420 737 245 421 (ŠJ)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.albrechticky.cz/skola/

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola Albrechtičky, příspěvková organizace
  Albrechtičky 71
  742 55 Albrechtičky

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  skola@zsalbrechticky.cz

  ostatní adresy jsou uvedeny v kontaktech

 • 4.8 Datová schránka

  7ad9oj

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 161963609/0600 

6. IČO

73184195

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zs@albrechticky.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 7ad9oj

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola Albrechtičky, příspěvková organizace Albrechtičky 71, 742 55 Albrechtičky

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 30 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škole a Mateřské škole Albrechtičky, příspěvková organizaci poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.