logo
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Mateřská škola > Školní rok 2020/2021 > Plán akcí a aktivit

Plán akcí a aktivit

Plán akcí MŠ

Září

Vystoupení dětí na akci "Jubilanti" 

Oslava Dne obce a vystoupení dětí

Třídní schůzky

Piknik na zahradě mateřské školy -nejlepší kulinářský výrobek

Beseda dětí -výstavka knih v MŠ

Říjen

Drakiáda ve spolupráci se základní školou

Dýňová diskotéka

Divadelní zájezdové představení

Dlabání dýní-enviromentální výchova

Pasování nových dětí do MŠ

Listopad

náslechová hodina u prvňáčků

Pozimní putování Poodřím po vyznačené trase -Projekt pro MAP-Putování kolem rybníků

Hudební divadélko-rozpoznej strunné, klávesové a dechové nástroje

Prosinec

Vánoční besídka

Mikulášské dopoledne s nadílkou

Čertí maškarní dopolední rej

Výtvarné zdobení ve spolupráci s rodiči a základní školou

Leden

Výroba masopustních masek 

Karnevalový rej ve školce

Spolupráce se ZŠ-"Klíček od školy"

Únor

Duhová medicína - muzikohraní s bubny

Beseda s lesníkem

Divadelní představení improvizace muzikálků dětí " Malí velkým"

Masopust na vesnici-průvod masek s úkoly

 

Březen

Předškoláci  ve škole – návštěva 1.třídy

Duhová medicína - muzikohraní

Vítání jara – lidové tradice, vynášení Morany

Beseda v knihovně

Velikonoční zvyky a tradice

Duben

Velikonoční dílna ve spolupráci se školou

Dopravní akce- akce pro rodiny na školní zahradě

Příprava mateřské školy na zápis

Slet čarodějnic

Květen

Slavnostní akademie

Akce pro prarodiče-dramatizace muzikálků

Výlet na Jarošův statek

Červen

Pasování předškoláků v kostýmech

Zahradní slavnost a loučení s předškoláky -společná akce školy a rodičů