logo
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Základní škola > Projekty

Projekty:

Projekt  OP JAK  KOTVA (probíhá)

kotva.pdf

Cíl projektu:
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj
rozvoj a budoucí směřování.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora,
osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání
dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků
zájmového vzdělávání a veřejností.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0008064

  

UČÍME SE PRO RADOST II.
( 1.9.2021 - 30.6.2023)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021974
je spolufinancován Evropskou unií
Projekt je zaměřen na - osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí MŠ,
podpora místa školního asistenta, získávání zkušeností pedagogů - vzděláváním, náslechy v jiných organizacích,. 
Dále spolupráce s rodiči dětí a žáků, spolupráce s veřejností

Učíme se pro radost II.pdf

 

UČÍME SE PRO RADOST
(1.9.2019 -31.8.2021) prodlouženo vzhledem k Covid-19

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015566
je spolufinancován Evropskou unií
Projekt je zaměřen na - osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků,
podpora extra kurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT,
spolupráce s rodiči dětí a žáků, spolupráce s veřejností

 

Ovoce do škol

Mléko do škol

https://www.skolniprojekty.info/

ovoce a mléko do škol.pdf

 

zsa-logo-ovocentrum

Ukliďme Česko