logo
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Základní škola > Dokumenty ZŠ

Dokumenty ZŠ:

Složení školské rady na období 2021 - 2024
školská rada.pdfprobíhající projekt (2019-2021)

UČÍME SE PRO RADOST

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015566
je spolufinancován Evropskou unií
Projekt je zaměřen na - osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků,
podpora extra kurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT,
spolupráce s rodiči dětí a žáků, spolupráce s veřejností

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů GDPR - Tilkeridu.pdf

Školní řád pro školní rok 2019/2020

Hodnotící řád.pdf

ŠVP ZV - Škola pro život

Název našeho ŠVP vycházel ze snahy učitelů co nejvíce výuku a výchovu přiblížit skutečnému životu, možnosti si prožít určité životní situace a tak co nejlépe připravit žáky na další život, vést je k rozvoji těch klíčových kompetencí, které je co nejlépe přivedou k jejich povolání a smysluplnému životu v naší společnosti.
Proto nás velmi ovlivnila východiska a cíle Tvořivé školy, která jsou postavena na činnostním učení. Naše škola patří do sítě více než 700 Tvořivých škol a pedagogové se pravidelně zúčastňují jejich vzdělávacích akcí v rámci DVPP.

Profilace a zaměření školy:

kvalifikovaná výuka anglického jazyka od 1. ročníku
možnosti využití počítačů ve výuce i mimo ní
nabídka volnočasových aktivit - sportovní hry, keramický a výtvarný kroužek
organizace kulturních akcí :

  • Den obce
  • Rozsvěcování vánočního stromu
  • Mikulášská a Vánoční besídka
  • Vítání občánků
  • Den Země
  • Den matek, Školní akademie apod.

každoroční pořádání školy v přírodě s tematickým zaměřením
komunitní škola
zdravý životní styl a environmentální výchova

Celé text ŠVP je uložen k nahlédnutí u ředitelky školy.

Inspekční zpráva:

zpráva 2019.pdf

Rozpočet organizace a střednědobý výhledRozpočet ZŠ a MŠ Albrechtičky na rok 2021.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Albrechtičky na rok 2021- 2022.pdf