logo
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Základní škola > Dokumenty ZŠ

Minimální preventivní program 2023-24.docxDokumenty ZŠ:

Školní řád - 2022/2023

Školní řád ZŠ Albrechtičky.pdf

Hodnotící řád:
Hodnotící řád.pdf

Minimální preventivní program: 

Minimální preventivní program 2023-24

Složení školské rady na období 2021 - 2024
školská rada.pdf


ukončený projekt (2019-2021)

UČÍME SE PRO RADOST

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015566
je spolufinancován Evropskou unií
Projekt je zaměřen na - osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků,
podpora extra kurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT,
spolupráce s rodiči dětí a žáků, spolupráce s veřejností

ukončený projekt (2020 -2022) 

UČÍME SE PRO RADOST II.

Registrační číslo projektu: 
je spolufinancován Evropskou unií
Projekt je zaměřen na - osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí MŠ,
podpora místa školního asistenta, získávání zkušeností pedagogů - vzděláváním, náslechy v jiných organizacích,. 
Dále spolupráce s rodiči dětí a žáků, spolupráce s veřejností.

probíhající projekt: (2023 - 2025)
KOTVA

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22002/0008064
je spolufinancován Evropskou unií
Projekt je zaměřen na - zvyšování kvality a účinnosti systémů vzdělávání.
Dále zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování mobility znevýhodněných skupin.
Podpora inovativního vzdělávání, vzdělávání pedagogů, spolupráce s rodinami a celou veřejností.

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů GDPR.pdf

poskytovatel - 2KConsulting - Bc.Radek Kubíček, MBA


ŠVP ZV - Škola pro život

Název našeho ŠVP vycházel ze snahy učitelů co nejvíce výuku a výchovu přiblížit skutečnému životu, možnosti si prožít určité životní situace a tak co nejlépe připravit žáky na další život, vést je k rozvoji těch klíčových kompetencí, které je co nejlépe přivedou k jejich povolání a smysluplnému životu v naší společnosti.
Proto nás velmi ovlivnila východiska a cíle Tvořivé školy, která jsou postavena na činnostním učení. Naše škola patří do sítě více než 700 Tvořivých škol a pedagogové se pravidelně zúčastňují jejich vzdělávacích akcí v rámci DVPP.

Profilace a zaměření školy:

kvalifikovaná výuka anglického jazyka od 1. ročníku
možnosti využití počítačů ve výuce i mimo ní
nabídka volnočasových aktivit - sportovní hry, keramický a výtvarný kroužek
organizace kulturních akcí :

  • Den obce
  • Rozsvěcování vánočního stromu
  • Mikulášská a Vánoční besídka
  • Vítání občánků
  • Den Země
  • Den matek, Školní akademie apod.

každoroční pořádání školy v přírodě s tematickým zaměřením
komunitní škola
zdravý životní styl a environmentální výchova

Celé text ŠVP je uložen k nahlédnutí u ředitelky školy.

Inspekční zpráva:

inspekční zpráva 2023.pdf

zpráva 2019.pdf

Rozpočet organizace a návrhy rozpočtů organizace:

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Albrechtičky na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2026 - zveřejněný 3.10.2023

NÁVRH rozpočtu ZŠ a MŠ Albrechtičky na rok 2024.pdf

NÁVRH - Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Albrechtičky na rok 2025- 2026.pdf  

 SCHVÁLENÝ rozpočet ZŠ a MŠ Albrechtičky na rok 2024.pdf

schváleno zastupitelstvem na sedmém zasedání zastupitelstva obce Albrechtičky dne 18.12.2023 - usnesením 7/5/23
(zveřejněno 20.12.2023)

SCHVÁLENÝ Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Albrechtičky na rok 2025- 2026.pdf

schváleno zastupitelstvem na sedmém zasedání zastupitelstva obce Albrechtičky dne 18.12.2023 - usnesením 7/6/23
(zveřejněno 20.12.2023)