logo
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Základní škola > O škole > Organizace školy

Základní škola


Jsme malotřídní škola. Ve školním roce 2022/23 jsou ve škole dvě třídy, kterou navštěvují žáci 1.,2., 3. a 4. ročníku, přičemž výuka hlavních předmětů (český jazyk, matematika, anglický jazyk) je vyučována pokud možno odděleně. Na některé výchovy jsou všechny děti spojeny. Školu navštěvuje 25 žáků.

Ve škole funguje rovněž školní družina, jež zajišťuje péči o děti od 6.15 do 15.30 hodin.

Zájmové kroužky se otvírají podle zájmu dětí. Jsou to:

Logik (logické a stolní hry)  - Hana Růžová
Truhla ( čtenářská dílna) - Jana Kranichová
Výtvarné a jiné tvoření- Kateřina Šimečková

Pedagogové

Mgr. et Mgr. Hana Růžová - ředitelka
aprobace:  vychovatel, pedagog volného času, učitel 1.stupně a speciální pedagog. 
V letošním roce vyučuje matematiku, vlastivědu a informatiku. 

 Mgr. Jana Kranichová - učitelka
aprobace:  učitel pro 1. stupeň a speciální pedagogika

Vyučuje český jazyk a speciálně-pedagogickou péči. Vede kroužek Truhla (literárně-dramatický). Díky zkušenostem s výukou dětí se speciálními potřebami s nimi dokáže účinně pracovat s ohledem na charakter jejich problémů. Zkušenosti z práce v knihkupectví využívá při vedení dětí k lásce ke knížkám. Dětem se snaží předat rovněž vztah k přírodě a k hudbě.

Bc. Kateřina Šimečková

aprobace : učitel, vychovatel
Vyučuje matematiku, prvouku a další výchovy. Hraje na kytaru, má ráda turistiku. Výuku prokládá aktivizačními prvky.  

 

Kamila Marková, Dis - asistentka pedagoga

Věnuje se především žákovi s postižením, jež je integrován v 3. ročníku. Přesto jí zbývá spousta času a energie pro pomoc také ostatním dětem, kteří to zrovna potřebují. Díky zkušenostem s vlastními dětmi dokáže najít tu správnou míru tolerance, humoru a přísnosti v přístupu k dětem. Často s nimi pracuje v družině, kde pro děti vymýšlí spoustu  zajímavých aktivit. 

Bc. Adam R. Havlík - vyučující anglického jazyka, rodilý mluvčí

Vyučuje anglický jazyk ve všech ročnících. V jeho podání je skutečně angličtina hrou, děti výuku milují.