logo
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Základní škola > O škole > Organizace školy

Základní škola


Jsme malotřídní škola.
Ve školním roce 2023/24 jsou ve škole tři třídy, které navštěvují žáci 1. až 5. ročníku, přičemž výuka hlavních předmětů (český jazyk, matematika, anglický jazyk) je vyučována pokud možno odděleně. Na některé výchovy jsou všechny děti spojeny. Školu navštěvuje 32 žáků.

Ve škole funguje rovněž školní družina, jež zajišťuje péči o děti od 6.15 do 15.30 hodin. Zájmové činnosti jsou součástí školní družiny a začínají od 11.9.2023

Pedagogové

Mgr. Hana Růžová - ředitelka
aprobace:  vychovatel, pedagog volného času, učitel 1. stupně a speciální pedagog. 
V letošním roce vyučuje matematiku, vlastivědu, prvouku, hudební výchovu a výtvarnou výchovu. 

Mgr. Jana Tesarčíková (Kranichová) - zástupce ředitele, třídní učitelka
aprobace:  učitel pro 1. stupeň a speciální pedagogika

Vyučuje český jazyk a speciálně-pedagogickou péči. Díky zkušenostem s výukou dětí se speciálními potřebami s nimi dokáže účinně pracovat s ohledem na charakter jejich problémů.
Zkušenosti z práce v knihkupectví využívá při vedení dětí k lásce ke knížkám. Dětem se snaží předat rovněž vztah k přírodě a k hudbě.

Bc. Kateřina Šimečková: třídní učitelka 2. třídy ( 2. a 4. ročník) 
Vyučuje matematiku, prvouku a další výchovy. Hraje na kytaru, má ráda turistiku. Výuku prokládá aktivizačními prvky.  

Mgr. Pavla Myšková - učitelka
Vyučuje český jazyk a prvouku.

 

Kamila Marková, Dis - asistentka pedagoga

Věnuje se především žákovi s postižením, jež je integrován ve 3. ročníku. Přesto jí zbývá spousta času a energie pro pomoc také ostatním dětem, kteří to zrovna potřebují. Díky zkušenostem s vlastními dětmi dokáže najít tu správnou míru tolerance, humoru a přísnosti v přístupu k dětem. Často s nimi pracuje v družině, kde pro děti vymýšlí spoustu  zajímavých aktivit. 

Bc. Adam R. Havlík - vyučující anglického jazyka, rodilý mluvčí

Vyučuje anglický jazyk ve všech ročnících. V jeho podání je skutečně angličtina hrou, děti výuku milují.

Michal Kopecký - vychovatel a učitel 
Vyučuje TV a Informatiku, jinak je vychovatelem ve školní družině, jeho zálibou je sport.