logo
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Mateřská škola > Dokumenty MŠ

Dokumenty MŠ   

       1. ŠVP

  • ŠVP PV - Radost z každého dne    Hlavní analýza mateřské školy z hlediska podpory zdraví:
  • Dítě a jeho svět , Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost,  Dítě a svět .
  • Děti jsou vedeny k v adaptaci, dětem je umožňován  pohybové aktivity především nově zahradou, kde mají mimo jiné v zimním měsících i nově vybudovanou bobovací dráhu. Důraz klademe na kombinaci  v souladu s klidovými, spánkovými odpočinky, které jsou důležité v věku.
  • Při rozvoji řeči-dítě a jeho psychika-klademe  projev dítěte formou procvičování tvořivé dramatiky, kdy se nám podařilo nashromáždit velké množství divadelních kulis, dětských kostýmů na vystoupení pro veřejnost,  a obohacení slovní zásoby.
  • Velmi důležitá je i stránka socializace dětí-kamarádské vztahy, ke kterým napomáhá i to , že jsme menší obec, děti se zpravidla znají od útlého mládí, v předškolním věku je nutné si uvědomit pocit sounáležitosti ve skupině, nutnost spolupráce a spolupodílení se. 
  • V oblasti včlenění dětí do společnosti jako takové vedeme kolektiv k účasti na společných častých vystoupeních v obci, na slavnostech, událostech.
  • Dítě se také musí orientovat ve světě -pochopit důležitost životního prostředí, znalosti blízkého Poodří, nutná však i oblast péče o estetické , přehledné a uspořádané prostředí v mateřské škole.

  • ŠVP MŠ .pdf


    2. Vnitřní řád

             

         3. Úplata za vzdělávání v Mateřské škole 
          
         

         4. Dokument GDPR