logo
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Mateřská škola > Dokumenty MŠ

Dokumenty MŠ

  • ŠVP PV - Radost z každého dne    Hlavní analýza mateřské školy z hlediska podpory zdraví:
  • Dítě a jeho svět , Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost,  Dítě a svět .
  • děti jsou vedeny k samostatnosti, sebeobsluze , v adaptaci, dětem je umožňován dostatečný prostor pro pohybové aktivity především nově uspořádanou školní zahradou, kde mají mimo jiné v zimním měsících i nově vybudovanou bobovací dráhu.Důraz klademe na kombinaci dostatečného pohybu v souladu s klidovými, spánkovými odpočinky, které jsou důležité v harmonickém životě předškolního věku.
  • při rozvoji řeči-dítě a jeho psychika-klademe důraz na jazykový projev dítěte formou procvičování tvořivé dramatiky, kdy se nám podařilo nashromáždit velké množství divadelních kulis, dětských kostýmů na vystoupení pro veřejnost, důležité pro zvládnutí pohybové orientace, jazykové srozumitelnosti a obohacení slovní zásoby
  • velmi důležitá je i stránka socializace dětí-kamarádské vztahy, ke kterým napomáhá i to , že jsme menší obec, děti se zpravidla znají od útlého mládí, v předškolním věku je nutné si uvědomit pocit sounáležitosti ve skupině, nutnost spolupráce a spolupodílení se. Velmi nám k tomu pomáhá i naprosto unikátní zařazení hudebních nástrojů, ojedinělých v České republice-strunných balkánských tamburašských nástrojů, které zařazujeme do běžné výuky.
  • v oblasti včlenění dětí do společnosti jako takové vedeme kolektiv k účasti na společných častých vystoupeních v obci, na slavnostech, událostech, tradicích-velkou mírou nám pomáhá právě oblast hudební/strunné nástroje/,dramaticko literární/zázemí divadelních kostýmů, kulis a impovizovaného pódia v mateřské škole.
  • dítě se také musí orientovat ve"světě"-pochopit důležitost životního prostředí, znalosti blízkého Poodří, nutná však i oblast péče o estetické , přehledné a uspořádané prostředí v mateřské škole.
  • Toliko krátký vhled do základních zásad našeho školního vzdělávacího programu.

    ŠVP - MŠ.pdf 

      2. Školní řád
    

        školní řád MŠ Albrechticky.doc

 

      3. Úplata za vzdělávání v Mateřské škole - školní rok 2019/2020
          
          úplata za vzdělávání v MŠ.jpg

    Dokument GDPR-vyplnit před nástupem do MŠ a předat pedagogu

      GDPR-Souhlas rodičů se zpracováním OÚ dítěte - MŠ.doc