logo
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Mateřská škola > MŠ projekty

probíhající projekt:

Projekt  OP JAK  KOTVA (probíhá)

kotva.pdf

Cíl projektu:
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj
rozvoj a budoucí směřování.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora,
osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání
dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků
zájmového vzdělávání a veřejností.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0008064

  

 

ukončené projekty:

UČÍME SE PRO RADOST II 

CZ.02.6.X/0.0/0.0/20_0801/0021974
je spolufinancován Evropskou unií

Projekt je zaměřen: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj
pedagogů, spolupráce s rodiči děti.

(2021 - 2023)

 

 

UČÍME SE PRO RADOST (2019-2021)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015576
je spolufinancován Evropskou unií
Projekt je zaměřen na - osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků,
podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT,
spolupráce s rodiči dětí a žáků, spolupráce s veřejností