Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Konkursní řízení
30
Stavění Máje
1 2 3
Pooderské koštování - Albrechtičky
Sběr železného šrotu
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Svátek Letnic aneb sousedské smažení vaječiny
18
Otevírání Poodří
Otevírání Poodří - výlet na kole do Bartošovic
19
20 21 22 23 24 25
Hry bez venkovských hranic
Frýdecko-Místecký veletrh žena a domov
26
27
Dík náhradním rodinám - Bábovkový den
28
Dík náhradním rodinám - Bábovkový den
29
Dík náhradním rodinám - Bábovkový den
30
Dík náhradním rodinám - Bábovkový den
31
Dík náhradním rodinám - Bábovkový den
1
Dětský den
Gulášfest - Mošnov
2
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Svoz komunálních a bio odpadů

Svoz a likvidace komunálních odpadů občanům je zajišťován prostřednictvím společností OZO Ostrava s.r.o.

Přehled množství odpadu obce 2022 2023
  množství (t)  výdaje (Kč)   příjem (Kč)  množství (t)  výdaje (Kč)   příjem (Kč) 
Velkoobjemový odpad 15,86         64 608,63                          -      16,2        48 147,20                           -     
Palozo (palivově využitelný VO) 10,13         35 806,77                          -      6,5        29 238,33                           -     
Směsná stavební suť 4,11         14 499,93           19 405,00    11        43 816,52            23 310,00   
Čistá stavební suť 31,24         24 201,21    34,56        34 363,18   
Nebezpečný odpad 0,94         24 082,49                          -      1,014        28 814,92                           -     
Železo 9,1           8 673,28              7 600,00    8,63                      -              24 360,00   
Plasty+nápoj.karton (SD+obec) 14,6         87 448,00           83 606,81    15,3751      104 867,81            90 063,00   
Papír (SD+obec) 6,513         19 480,00           15 221,04    6,3972        16 937,20            17 069,00   
Sklo (SD+obec) 9,002           2 439,00           12 438,97    8,1          2 276,00            11 430,00   
BRO - hnědé kontejnery 24,88         42 768,00                          -      29,22        28 644,00                           -     
BRO - kontejner 12,72         25 478,25      3,54          8 909,78                           -     
BRO - občané domovní nádoby 12,85                       -                            -      11,9599    
Směsný kom. odpad (obec+občané) 84,95      314 904,00         332 568,00    73,417      337 789,80          187 348,00   
Oděvy 1,084                       -                            -      2,302                      -                             -     
Jedlý tuk a olej 0,091           1 132,00                          -      0,15             264,00                           -     
Elektrozařízení (zpětný odběr) 8,35                       -                5 107,00    6,949              3 474,50   
Pneumatiky       2,2                      -                             -  
Celkem 246,42      665 521,56         475 946,82    237,51     684 068,74          357 054,50   

 

Kalendář svozu KO Albrechtičky 2024.pdf

Poplatek za odkládání  komunálního odpadu z nemovité věci je pro rok 2024 stanoven na 0,80 Kč za litr sjednané kapacity sběrné nádoby.

Majitel nemovitosti si může objednat libovolný počet nádob o kapacitě 80 l nebo 120 l a sjednat čtrnáctidenní nebo měsíční svoz.

 Poplatek za odkládání komunálního odpadu je splatný od 1.1. 2024 1x ročně.

Obsah sběrné nádoby (l) Poplatek na litr (Kč) Typ svozu Počet svozů/rok cena za svoz/rok (Kč)
80 0,8 1x měsíčně 13 832,-
80 0,8 1x za 14 dnů 26 1664,-
120 0,8 1x měsíčně 13 1248,-
120 0,8 1x za 14 dnů 26 2496,- 

 

K dispozici jsou v kanceláři obecního úřadu ke koupi pytle na komunální odpad pro mimořádný svoz. Cena 1 pytle je 50,- Kč. 

Formulář - Ohlášení poplatku

  • Bioodpad - obecní kontejnery

Bioodpad je možné v obci uložit do hnědých kontejnerů 1100l, které jsou umístěny ve sběrném dvoře. 

Nádoby na bioodpad OZO Ostrava

Občané, kteří mají zájem mít vlastní nádobu na bioodpad si mohou tuto nádobu objednat u společnosti OZO Ostrava s.r.o. Objednávku je nutné zaslat e-mailem s uvedením kontaktních údajů, bydliště a data narození objednatele na adresu: martanova@ozoostrava.cz

Objem nádoby (l) Tarif Počet obsluh Jednotková cena/měsíc (Kč)
120 G201 1 x za 14 dní v létě 110,00
240 G301 1 x za 14 dní v létě 132,00
770 G401 1 x za 14 dní v létě 303,00
120 G281 1 x za 14 dní v létě, 1 x za 4 týdny v zimě 110,00/60,00
240 G381 1 x za 14 dní v létě, 1 x za 4 týdny v zimě 132,00/71,00
770 G481 1 x za 14 dní v létě, 1 x za 4 týdny v zimě 303,00/187,00

V cenách je zahrnuto propůjčení nádob na odpady, jejich výměna a rozmisťování, sběr, svoz a odstraňování odpadu spočívající v jeho využívání.

Pro stanovení ceny není rozhodující způsob, místo nakládání s odpady, počet ujetých km sběrnými vozidly ani hmotnost odpadu v nádobě. Tyto údaje jsou zahrnuty v ceně průměrnými hodnotami.

Sběrný dvůr

Od 1. 2. 2022 je opět umožněné zdarma odkládat ve sběrném dvoře použité pneumatiky. Jejich odvoz a likvidaci zajišťuje firma GREEN Logistics CZ s.r.o. Použité pneumatiky odkládejte na místo určené obsluhou sběrného dvora.

cenik sd.png

Od 1. 2. 2021 je v provozu nový sběrný dvůr v areálu střediska údržby čp. 286. Žádáme občany, aby již nepoužívali k odkládání kovových odpadů a vyřazených elektrospotřebičů sběrný dvorek "u garáží" naproti MŠ. Kontejner na drobné elektro zůstává na původním místě "u garáží".  

Provozní doba

středa:
13:00 – 18:00 (duben – říjen)

sobota: 08:00 – 12:00

Pokud budou uvedené dny v provozní době státem uznané jako svátek, bude zařízení
zavřeno. Uvedená provozní doba může být dle potřeby upravena.

Od ledna 2024 dojde k úpravě provozní doby sběrného dvora.
V zimních měsících (listopad - březen) bude otevřen pouze 1x měsíčně, vždy první sobotu v měsíci.